Kultura i sztuka

Jesteś tu:   Polska kultura – dzieła literackie

Polska kultura – dzieła literackie

Słowo kultura jest pojęciem, które trudno jest zdefiniować. Najogólniej mówiąc jest to całokształt dokonań człowieka na przestrzeni dziejów. Z reguły jest tak, że państwa o długoletniej, rozbudowanej historii posiadają wiele dokonań kulturowych. O naszym kraju można powiedzieć wiele, ale jego losy były wyjątkowo burzliwe.

Przez setki lat zmieniało się wszystko, od granic, poprzez władców, aż do nastrojów społecznych. Wszystkie te zmiany nie pozostały bez wpływu na to, jak rozwijała się kultura na ziemiach polskich. Jednym z podstawowych powodów do dumy są pierwsze dzieła literackie pochodzące z Polski. Wiele z nich zachowało się po dzień dzisiejszy. Literatura w Polsce powstawała przede wszystkim pod wpływem chrześcijaństwa, stąd też pierwszymi księgami były spisywane żywoty świętych. Najpopularniejszym dziełem z tamtego okresu jest jednak Kronika Galla Anonima, w której zawarte były losy dynastii Piastów. Co ciekawe, tożsamość Galla Anonima jest nadal nieznana.

Polska literatura to jednak nie tylko średniowiecze. Również kolejne epoki przyniosły rozwój tej sztuki. Od XVI wieku polscy pisarze zaczęli zdobywać uznanie w całej Europie. Doskonałym przykładem autorów z tamtego okresu są Mikołaj Rej, czy też Andrzej Frycz Modrzewski. Późniejsze lata to dalsze tworzenie dzieł religijnych, zapoczątkowane kontrreformacją. Powstawały liczne kazania, elegie i pieśni, parafrazowano księgi biblijne i tworzono najróżniejsze teksty o wierze. W baroku zaczęły również powstawać pierwsze utwory o charakterze żartobliwym – satyry, parodie i groteski. W oświeceniu, gdy demokracja szlachecka przechodziła kryzys, to dzieła literackie dotyczyły przede wszystkim spraw państwowych i politycznych. Prawdziwy rozkwit takiego pisania pojawił się jednak w epoce romantyzmu, co było związane z utratą niepodległości.

Od tej pory, dzieła polskich pisarzy służyły temu, aby zachować w rodakach świadomość narodową i zachęcać ich do walki o niepodległość. Trend ten utrzymywał się aż do wygrania walki o polskość i zwycięstwa w I wojnie światowej. Współcześnie polska literatura jest doceniana na całym świecie, czego najlepszym dowodem są nagrody zdobywane przez polskich autorów.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login